Hata
  • XML Parsing Error at 1:915. Error 9: Invalid character
Teknik Servis zmleri

Servis hizmetini veren e?itimli servisimiz, ayn? zamanda marka ba??ms?z olarak her marka bilgisayar ve yaz?c?lar iin servis vermektedir.

Gven Bilgisayar Teknik Servisinde bilgisayarlar?n?z dikkatle incelenir ve sorunlar mmkn olan en uygun srede, en ekonomik zme kullan?c?n?n bilgisi dahilinde ula?t?r?l?r. Sorunlar?n zmnde, kullan?c?n?n ma?dur olmamas? iin gerek belgeler-bilgiler gerekse al??kanl?klar bak?m?ndan maksimum aba gsterilir.

Kurumsal Servis

Bilgisayar ve Programlar elektrik kesilmelerini ve dalgalanmalar?n? hi sevmezler. Bu yzden, Monitr, kesintisiz g kaynag? (KGK) ve Power Supply ar?zalar? bilgisayar kullan?c?lar?n?n, zellikle yaz ve k?? aylar?nda s?k kars?la?t?klar? bir problemdir. Kullan?c?lar?n, servis bulamad?klar? iin zellikle s?k?nt? ekti?i bu cihazlar iin zm Gven Bilgisayar'd?r.

Gven Bilgisayar, ayl?k ve y?ll?k bak?m anla?malar?yla m?terilerine dzenli olarak bak?m ve servis hizmeti gtrmekte, olas? ar?zalarda, bak?m anlasma?? yapt??? msterilerine ncelikler vererek servis masraflar?n? azaltacak ynde avantajlar sa?lamaktad?r.

Firmam?z hem ?irketler hem de ev kullan?c?lar?na ynelik bilgisayar ve notebook teknik servis hizmeti vermektedir. Teknik servis hizmetlerimiz, bilgisayar?n?zda olusan donan?msal (Anakart, ekran kart?, monitr, harddiskin bozulmas? vb) yada yaz?l?msal (i?letim sisteminin kmesi-bozulmas?, virs bulasmas?, sisteminizin karars?z al??mas? vb) gibi sorunlar?n teknik servis ekibimiz taraf?ndan yerinizde yada Gven Bilgisayar teknik servisinde tamiri, yenilenmesi, eski bilgisayar?n?z al?narak (upgrade) gibi i?lemleri kapsamaktad?r.

Markal? - markas?z rnlerin, yaz?l?mlar?n zmleri hakk?nda tm soru ve sorunlar?n?za teknik servis personelimizden yan?t alabilirsiniz. Servis talep edilmesi durumunda ev msterileri ayn? is gn ierisinde saat 17:00'den sonra, ticari msterilerimizin servis talepleride ayn? gn ierisinde en k?sa srede kar??lanmaktad?r.

Verdi?imiz hizmetlerden baz?lar? a?a??da listelenmistir

??letim sistemi kurulumu, gncellenmesi
Bilgilerinizin otomatik Cd-Dvd, External (D?s) usb harddisk vb kaynaklara yedeklenmesi ayar?
Donan?m gncellemesi, upgrade i?lemleri
Network kurulumu, tan?mlama ve kaynaklar?n payla??m?
?nternet telefon sistemleri kurulumu ve deste?i
Firma bnyesinde yer alan donan?m ve yaz?l?m rnlerinin entegrasyonu
Mevcut bilgi i?lem teknolojilerinin bak?m, destek ve ynetim hizmetleri
Notebook tamiri
Yaz?c? tamiri
Monitr tamiri
Kesintisiz G Kayna?? (UPS) tamiri
Virs taramas? ve program gncellemeleri


Teknik Servis Prosedrleri

Teknik Servisimizde hafta ii 09:00-18.30 saatleri aras?nda destek hizmeti verilir.
Teknik Servis taraf?ndan verilen form olmadan rn msteriye rn teslim edilmez. Bu durumdan kaynaklanan gecikmelerden Teknik Servis sorumlu de?ildir.
Ar?zal? ve garanti d??? rnlerin Teknik Serviste ar?zas? giderilirse, msteriden Teknik Servis Bedeli al?n?r.
Garanti dahilindeki ar?zal? rnlerin paralar? cretsiz de?istirilir ve isilik bedeli al?nmaz.
Teknik Servise ar?zal? olarak b?rak?lan ve 3 ay iinde al?nmayan rnden Teknik Servisimiz sorumlu degildir.
Ar?zal? olarak getirilen ve Teknik Serviste bak?m? yap?lm?? rnler iin msteri telefon veya e-posta ile haberdar edilir
Teknik Servislere msteri bilgisayarlar?, Teknik Servis bedeli tahsil edilerek al?n?r.
Teknik Servis al?sanlar?n?n, rn hakk?ndaki raporlar? d?s?nda, iade ve degisim ile ilgili karar yetkileri yoktur.

Sat???n? ve Bak?m?n? Yapt???m?z Markalar ...

Gven Bilgisayar | www.gvnbilgisayar.com | 0 (326) 755 54 86 | Tm Haklar? Sakl?d?r | Tasar?m: Gven Bilgisayar | Y?l: 2012